Vinç Seçim Tablosu

Vinç Seçim Tablosu

 

 

Seçim Kriterleri :

İşletmenize en uygun vinci seçerken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmanız gerekecektir.

 

1. Maksimum yük (kapasite)

2. Maks. kaldırma yüksekliği

3. Gereken kaldırma hızı

(opsiyonel düşük hız)

4. Gereken araba yürüyüş hızı

5. Çalışma şartları

 

Genellikle vinç modelleri yük dağılımı, ortalama günlük çalışma saati, kapasite ve donam değerlerine göre tanımlanır.

 

ÖRNEK SEÇİM :

 

Kapasite             :  5000 kg

Kald. Yüks.(H)     :  10 metre

Kald. Hızı (V)       :  7 m/dk.

Donam                :  2/1

Yük Dağılımı         :  Standart

Saatteki Çalışma :  10

Sayısı (N)

Günlük Çalışma   :  8 saat

Zamanı (T)

 

Ortalama Günlük Çalışma Saati (Tm) yandaki                        Tm =  2.H.N.T  =  2.10.10.8  =  3,81 h

formül yardımıyla belirlenir.                                                                60.V            60.7

 

 

Standart yük dağılımı ve 3,8 ortalama günlük çalışma zamanı, Yük Dağılımı / Çalışma Sınıfı tablosunda da görüldüğü gibi 2m (M5) çalışma sınıfına karşılık gelmektedir.

 

Ürünlerimiz

Ürünlerimiz Resmi olarak 1957 yılında Karaköy'de kurulmuştur ERKUŞLAR. 50 yılı aşkın bir süredir gerek değişen piyasa koşulları, gerekse teknolojiye hep ayak uydurarak sadece Türk Sanayi değil Dünya Sanayisinde de adını duyurmuştur. Kendini aşmak için verdiği çaba birinci olmak adına değil bir adım öne gidebilmek ve sektörde ismi bile aynı olan firmalara rağmen, zaten var olan adını hep lider hep öncü marka olarak koruyabilmektir. ERKUŞLAR olarak, 0,5 tondan 50 tona kadar olan standart elektrikli vinç üretimi ve daha üzeri kapasiteli...